Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Τετάρτη 8-6-2017 διαγώνισμα Ιστορία Αισθητικών θεωριών ΙΙ


μια τελευταία επανάληψη παρέα με το γάτο μουτα δύο βιβλία που ήταν στην ύλη:

1. Από το βιβλίο
 Monroe C. Beardsley
Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών
Νεφέλη 1989
κεφάλαια 9-12, ήτοι σελίδες 199-374


2. Από το βιβλίο
Πούλος, Π. (επ.) (2006). Έννοιες της τέχνης τον 20ο αιώνα.
Αθήνα: Εκδόσεις Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. α’ ανατύπωση 2013

Διδάσκων: Παναγιώτης Πούλος, αναπληρωτής καθηγητής ΑΣΚΤ


Το διαγώνισμα χωρίζονταν σε δύο μέρη:

α] 8 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής α,β,γ
από το βιβλίο του Beardsley
που  έπαιρναν 4 από τις 10 μονάδες, δηλαδή 0,5 ανά ερώτηση

β] 5 ερωτήσεις ανάπτυξης, από τις οποίες  απαντούσαμε μόνο μία που διαλέγαμε,
που έπαιρνε 6 μονάδες από τις 10.

χρόνος εξέτασης 3 ώρες [10:15 - 13:15]


Η ερώτηση ανάπτυξης που  διάλεξα:
Το άρθρο του ARTHUR DANTO   “Ο κόσμος της τέχνης.

σελ. 333-363

"Να αναπτύξετε τι λέει το κείμενο & να εξηγήσετε γιατί το διαλέξατε."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου